Controlabilitate și probleme de optimizare

Proiect de cercetare CNCS - UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014-4-1109

Descrierea proiectului

Scopul acestui proiect constă în studiul unor proprietăți calitative ale soluțiilor ecuațiilor cu derivate parțiale și al unor probleme de optimizare legate de analiza convexă. Ne propunem să studiem controlabilitatea, stabilizabilitatea, optimalitatea, comportamentul asimptotic, existența și aproximarea soluțiilor precum și convergența schemelor numerice. De asemenea, folosind conceptul de majorizare și argumente de convex-concavitate ne propunem să studiem câteva probleme de optimizare legate de teoria de tip min-max și teoria punctului fix într-un cadru cât mai general.

Contribuțiile științifice ale acestui proiect de cercetare vor face obiectul a cel puțin opt articole științifice publicate sau acceptate în jurnale internaționale cotate ISI și a trei articole în alte peer-reviewed jurnale (BDI).

Sintetizând, proiectul are trei direcții de cercetare: